BLOG

Ιστοσελίδα με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Κατασκευή ιστοσελίδας με δυνατότητα προβολής του περιεχομένου της σε ΑμεΑ

ιστοσελίδα με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ χανιά από την TRP

Ισότιμη ψηφιακή πρόσβαση για όλους.

Στην εποχή της ψηφιακής πρόσβασης και ευκολίας, η ισοτιμία στην πληροφορία και η δυνατότητα συμμετοχής όλων στον ψηφιακό κόσμο είναι πιο σημαντική από ποτέ. Μια κρίσιμη πτυχή αυτής της ισοτιμίας είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), προκειμένου να μπορούν να περιηγούνται, να αλληλεπιδρούν και να επωφελούνται πλήρως από το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο.

 

Στην Ελλάδα, η προσβασιμότητα ιστοσελίδων για άτομα ΑΜΕΑ δεν αποτελεί μόνο θέμα κοινωνικής ευθύνης και ηθικής υποχρέωσης, αλλά έχει επίσης νομικές προεκτάσεις και σχετίζεται με την πρόσβαση σε δημόσιες επιδοτήσεις. Για την ακρίβεια, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα ΑΜΕΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη επιδότησης μέσω προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων που είναι πλήρως προσβάσιμες και χρηστικές για όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως τυχόν φυσικών ή αισθητικών περιορισμών.Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας με πρόσβαση ΑΜΕΑ

Κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία  ιστοσελίδας με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, είναι η συμμόρφωση με τις οδηγίες προσβασιμότητας του περιεχομένου για τον παγκόσμιο ιστό, γνωστές ως WCAG 2.0. Αυτές οι οδηγίες προσφέρουν ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει την προσβασιμότητα του περιεχομένου στο διαδίκτυο για άτομα με διάφορες μορφές αναπηρίας.

Αυτό δεν προϋποθέτει απαραίτητα την δημιουργία ξεχωριστής ενότητας για αποκλειστική χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά την ενσωμάτωση συγκεκριμένων λειτουργιών στον ιστότοπο που θα κατασκευαστεί, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους.

Πρότυπο WCAG 2.0

Για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία, είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν τα πρότυπα WCAG 2.0, τα οποία έχουν εξελιχθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση WCAG 3. Αυτά τα πρότυπα, που δημιουργήθηκαν στις 5 Μαΐου 1999, ως Web Content Accessibility Guidelines, προβλέπουν οδηγίες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας του διαδικτυακού περιεχομένου για άτομα με διάφορες μορφές αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ατόμων με φωτοευαισθησία
 • Ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα
 • Ατόμων με δυσκολίες στην ομιλία
 • Ατόμων με μειωμένη όραση ή τύφλωση
 • Ατόμων με μειωμένη ακοή ή κώφωση

Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι οι WCAG κατευθύνσεις δεν αναφέρονται μόνο στην αισθητική και τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας, αλλά και στην ποιότητα του περιεχομένου που παρέχεται. Είναι κρίσιμο τα κείμενα και το περιεχόμενο να είναι σαφώς διατυπωμένα, εύκολα κατανοητά και γραμμένα σε απλή γλώσσα, προσβάσιμη σε ευρύ φάσμα αναγνωστών, ακολουθώντας την αρχή της ''plain language" ή του επιπέδου κατανόησης ενός μαθητή 8ης τάξης, όπως συχνά αναφέρεται στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία.

TRP- Κατασκευή Ιστοσελίδων με Προσβασιμότητα

 

Περιοχή Προσβασιμότητας

Περιγραφή

Ενέργειες TRP

Ευκολία Χρήσης και Πλοήγησης

Διασφάλιση πλοήγησης μέσω πληκτρολογίου και παροχή εναλλακτικών περιγραφών για το περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο.

Αναπτύσσουμε λειτουργίες προσβασιμότητας που προσαρμόζονται σε διάφορες αναπηρίες.

Συμβατότητα με Βοηθητικές Τεχνολογίες

Ενσωμάτωση συμβατότητας με screen readers και υποστήριξη αλλαγών στο μέγεθος και αντίθεση κειμένου.

Καθιστούμε τις ψηφιακές μας λύσεις προσβάσιμες μέσω τεχνολογικών βοηθημάτων.

Διασφάλιση Προσβασιμότητας

Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας σε όλο το ψηφιακό περιεχόμενο.

Εφαρμόζουμε διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας.

TRP - Προσαρμόζουμε τις Ιστοσελίδες ώστε να αποκτήσουν προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

trp ιστοσελίδα με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ: Καινοτομίες και Προσαρμογές

Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες απαιτεί μια σειρά από τεχνικές και στρατηγικές προσαρμογές στις ψηφιακές μας λύσεις. Εδώ παρουσιάζουμε μερικά κρίσιμα στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη στην TRP:

1. Ευκολία Χρήσης και Πλοήγησης

 • Διασφαλίζουμε την ευκολία πλοήγησης μέσω πληκτρολογίου για άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποντίκι- mouse

 • Προσφέρουμε αναλυτικές εναλλακτικές περιγραφές για το περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε άτομα με οπτικές αναπηρίες.

2. Συμβατότητα με Βοηθητικές Τεχνολογίες

 • Ενσωματώνουμε συμβατότητα με screen readers (αναγνώστες οθόνης), επιτρέποντας την εύκολη ανάγνωση και πλοήγηση του περιεχομένου.

 • Προσαρμόζουμε τον ιστότοπο για να υποστηρίζει αλλαγές στο μέγεθος κειμένου και υψηλή αντίθεση για βελτιωμένη αναγνωσιμότητα.

3. Διασφάλιση της Προσβασιμότητας σε Όλο το Ψηφιακό Περιεχόμενο

 • Αξιολογούμε και βελτιστοποιούμε τακτικά την προσβασιμότητα των εφαρμογών και των ιστοσελίδων μας, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα (WCAG).

4. Προσθήκη Banner του ΕΣΠΑ

 • Μια ακόμη βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η πιστοποίηση ΑΜΕΑ από τον ελεγκτή του προγράμματος ΕΣΠΑ, είναι η τοποθέτηση συγκεκριμένου banner, σε εμφανές σημείο της σελίδας, με link που οδηγεί στην αφίσα του προγράμματος.

TRP -Εξασφαλίζουμε  την προσβασιμότητα σε  άτομα με ειδικές ανάγκες στο διαδικτυακό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες.

Η προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά την ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, η διασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες απαιτεί μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων, ώστε να είναι πλήρως συμβατές με τα πρότυπα WCAG 2.0 και τις κατευθυντήριες γραμμές που αυτά προτείνουν.

Στην TRP ηεμπειρία μας στην ανάπτυξη ιστοσελίδων προσβάσιμων για ΑμεΑ μας καθιστά ικανούς να εξασφαλίσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες των WCAG 2.0 για την προσβασιμότητα. Η δέσμευσή μας στη διασφάλιση της προσβασιμότητας αντικατοπτρίζεται στα έργα που έχουμε ολοκληρώσει, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευσή μας και την αφοσίωσή μας στην υποστήριξη της πρόσβασης για όλους.

Let's work together! Προς ένα Πιο Προσβάσιμο Μέλλον

Καθώς προχωράμε σε μια εποχή όπου η ψηφιακή προσβασιμότητα αποτελεί όχι μόνο μια νομική απαίτηση αλλά και ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και δέσμευσης προς την ισότητα, η ανάγκη για ολοκληρωμένες, προσβάσιμες λύσεις ιστοσελίδων και eshop γίνεται  επιτακτικότερη από ποτέ. Στην TRP, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων που όχι μόνο συμμορφώνονται με τα πρότυπα WCAG αλλά επίσης αναδεικνύουν την ποιότητα και την επαγγελματική εικόνα της επιχείρησής σας. Αν είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα προς μια πιο προσβάσιμη και συμπεριληπτική ψηφιακή παρουσία, επικοινωνήστε μαζί μας. Ας δημιουργήσουμε μαζί την ιστοσελίδα που θα ανοίξει την πόρτα στο μέλλον της ψηφιακής προσβασιμότητας για την επιχείρησή σας