Κατασκευή ιστοσελίδας

Δημιουργούμε σύγχρονες ιστοσελίδες και παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Η ιστοσελίδα είναι το  απαραίτητο ψηφιακό εργαλείο για να έρθετε σε επαφή με τους χρήστες του διαδικτύου και άρα το αγοραστικό κοινό.

Πρόκειται για την εικόνα σας στο διαδίκτυο και εφόσον με την ιστοσελίδα προβάλλεται η επιχείρησή σας, τότε πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της επιχείρησης, των υπηρεσιών και προϊόντων της, όπως επίσης και της εταιρικής ταυτότητάς της. 

01

Προβάλλετε την επιχείρηση και τις υπηρεσίες σας με μια αξιόπιστη ιστοσελίδα.

T

TECHNOLOGY

R

RELIABILITY

P

PRECISION

TECHNOLOGY

RELIABILITY

PRECISION

T
R
P

Αυτή είναι η ταυτότητά μας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στο WEB DESIGN

02

Στην TRP διαθέτοντας εμπειρία στην κατασκευή των ιστοσελίδων και e-shop για περισσότερα από 15 χρόνια αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον σχεδιασμό,  φιλοξενία, βελτιστοποίηση, προώθηση και συντήρηση της ιστοσελίδας σας. 

03

Σχεδιάζουμε ιστοσελίδες με υψηλές προδιαγραφές,ενέργειες UI-UX καιγρήγορη ταχύτητα απόκρισης.

Το UI  επικεντρώνεται στην αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας, στο βαθμό δηλαδή που αυτή είναι φιλική και εύχρηστη, όπως επίσης και στο εάν ο επισκέπτης έμεινε ικανοποιημένος από τη διάδραση του με αυτήν. 

Βασική προτεραιότητα στην UX συμβουλευτική είναι αφενός να επιτευχθεί εύκολη πρόσβαση και καλύτερη δομή στην ιστοσελίδα και αφετέρου να ενισχυθεί το ψηφιακό αποτύπωμα της (branding). Βασικός στόχος του UX design και   συναφών στρατηγικών είναι να αναβαθμιστεί η εμπειρία του χρήστη - επισκέπτη και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό.

Η γρήγορη ταχύτητα της ιστοσελίδας και η ομαλή λειτουργία της  είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η ιστοσελίδα να αποκτήσει δημοφιλία και να  κερδίσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών της.  

 

 

04

Εξασφαλίστε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδα σας με SEO

Το SEO θεωρείται το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο που επηρεάζει τη θέση στην οποία εμφανίζεται οργανικά η ιστοσελίδα και ενίοτε κρίνεται σημαντικότερο από τις διαφημίσεις. Προφανώς, η βελτιστοποίηση ιστοσελίδας (SEO) στόχο έχει την αύξηση της επισκεψιμότητας της σελίδας και συνεπώς την επακόλουθη αύξηση των πωλήσεων.

Let's work together

projects